Service

De vraag die voor u belangrijk is, is natuurlijk wat BIM Choice concreet voor u en uw onderneming kan betekenen. Op het gebied van BIM leveren we een aantal services. In overleg komen we samen met u tot een plan van aanpak om werken met BIM op een optimale manier in uw bedrijfsstructuur te integreren. Aan de hand van het project gaat deze integratie direct vraaggestuurd van start. U ziet dus direct de voordelen in 3D.  

Een onderdeel waar we ons bij BIM Choice intensief mee bezig houden is het informeren van bouwondernemers over de mogelijkheden en toepassingen van BIM. We merken namelijk regelmatig dat BIM weliswaar een bekend begrip is onder bouwprofessionals, maar dat de inhoud, de voordelen en ook de nadelen meestal nogal onbekend zijn. Vaak bestaat er een vertekend beeld van wat BIM nu eigenlijk inhoudt en wat de mogelijkheden (voor met name) kleinere bouwbedrijven zijn. Wanneer u daar behoefte aan hebt bestaat de mogelijkheid om een presentatie aan te vragen waarbij BIM Choice u alle ins en outs van 'bimmen' laat zien. Op die manier krijgt u voor uzelf helder of een overstap naar BIM iets voor u is.

Een struikelblok dat er vaak voor zorgt dat bouwbedrijven (nog) niet overstappen naar BIM heeft te maken met het kostenaspect. Toegegeven, wanneer u besluit om zelf alle benodigde softwaresystemen aan te schaffen komt hier een aardig prijskaartje aan te hangen. Gelukkig is dat niet direct nodig. Bij BIM Choice beschikken we namelijk over alle software die nodig is om de perfecte 3D-modellen van uw projecten te maken. Deze 3D-modellen zijn uit te lezen in een open standaard, namelijk IFC. IFC staat voor Industry Foundation Classes. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van het programma Solibri, dan is het inlezen van de modellen een fluitje van een cent. Dankzij de open standards kan iedereen in de bouwketen de informatie inlezen en bent u niet afhankelijk van één bepaald softwarepakket.

BIM Choice kan voor u de modellen tekenen die noodzakelijk zijn in elke gewenste stap van een bouwproces. Dat gaat letterlijk van ontwerp tot uitvoering.

Wanneer u begint met een project krijgt u in de meeste gevallen een model aangeleverd van de architect. Dit zijn vaak modellen die onder tijdsdruk zijn gemaakt en waarbij gebruik wordt gemaakt van een klein budget. Het resultaat is dat deze modellen niet zo geschikt zijn om mee te calculeren en er veel mogelijkheden om kostenefficiënt te werken verloren gaan. Voor u als aannemer of bouwondernemer is dat een slechte zaak. BIM Choice is door gebruik te maken van gespecialiseerde software in staat om tot in detail de juiste hoeveelheid materialen te berekenen. Hierdoor is het voor u weer mogelijk om veel scherper en efficiënter in te kopen.

Wanneer u uw modellen door BIM Choice laat calculeren slaat u twee vliegen in één klap. Omdat de berekeningen in de software precies op elkaar aansluiten krijgt u een duidelijk overzicht van onder andere het aantal kubieke meter beton, het aantal vierkante meter metselwerk en een exact overzicht van de specificaties van bijvoorbeeld de kozijnen. Doordat dit proces wordt geautomatiseerd scheelt dit de calculator veel tijd en worden menselijke fouten geëlimineerd.

Een onderdeel van BIM dat BIM Choice ook graag voor zijn rekening neemt is de Clashcontrole. Deze controle is met name relevant wanneer er al veel gebruik wordt gemaakt van 3D-Modellen. Wanneer de Clashcontrole door BIM Choice wordt uitgevoerd worden de resultaten teruggekoppeld naar alle betrokken partijen zodat fouten en miscalculatie op de bouwplaats worden voorkomen.

Tijdens de Clashcontrole worden de gemaakte modellen tegen het licht gehouden om problemen die tijdens het bouwen kunnen optreden te tackelen. De belangrijkste vraag in de bouw is vaak hoe het ontwerp zich verhoudt ten opzichte van de omgeving. Die vraag moet tijdens het bouwproces regelmatig beantwoord worden om het proces soepel te laten verlopen: uw medewerkers moeten er zeker van kunnen zijn dat ze de juiste handeling uitvoeren op het juiste moment. Om dit te garanderen past BIM Choice Clashcontrole toe op verschillende momenten in het proces. Zo belegt BIM Choice een wekelijkse sessie om het hele proces met uw medewerkers tegen het licht te houden.

Wanneer we een project in BIM voor u hebben begeleid is het goed mogelijk dat u erg enthousiast bent geworden over deze manier van werken. Misschien wilt u BIM wel volledig integreren in uw bedrijfsstructuur. Wanneer dat het geval is helpt BIM Choice u graag met de implementatie hiervan. Doordat de kennis en kunde met betrekking tot BIM bij ons in ruime mate aanwezig is kunnen wij opstartproblemen zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer er complicaties dreigen op te treden weten wij hoe we hier mee om moeten gaan.

Overstappen naar BIM betekent dat er het één en ander in uw organisatie zal gaan veranderen. Uw medewerkers zullen bepaalde zaken anders aan moeten gaan pakken dan ze tot nu toe gewend waren. Calculators en werkvoorbereiders hebben allemaal hun eigen manieren om hun werkzaamheden in te vullen, maar wanneer er met BIM gewerkt gaat worden moet dit op sommige punten veranderen omdat met BIM de werkvolgorde vastligt. Daar staat tegenover dat op deze manier bepaalde werkzaamheden altijd kunnen worden overgenomen omdat iedereen exact weet waar in het proces de opdracht zich bevindt. Deze overstap kan door BIM Choice enigszins gemakkelijker gemaakt worden door de werknemers goed te informeren over de voordelen die werken met BIM biedt

 

Nieuws

Contact

T: 06 53 92 71 38

E: info@bimchoice.nl