Werkwijze

Wanneer u als aannemer, architect of installateur denkt dat werken met BIM iets is voor uw bedrijf neemt u contact op met BIM Choice. Vervolgens gaan we met u in gesprek om te kijken welke aan BIM gerelateerde oplossingen het best bij uw specifieke situatie passen. Vanzelfsprekend zal een aannemer die de werkzaamheden coördineert andere vraagstukken hebben dan een bouwondernemer die als onderaannemer optreedt. Weer een andere situatie doet zich voor wanneer u zowel de coördinatie als de daadwerkelijke bouw op u neemt. Om erachter te komen hoe we BIM het best kunnen toepassen gaan we met u in gesprek.

Vragen die aan de orde komen zijn: wat verwacht u van BIM, en wat verwacht u van BIM Choice? Welke ambitie heeft u met betrekking tot BIM? Wat is uw corebusiness, en welke aspecten van BIM zijn daarbij het belangrijkst? Dit soort vragen (maar vooral de antwoorden daarop) zijn belangrijk. Dat komt doordat uw plek in de keten bepaalt wat BIM Choice voor u kan betekenen. 

Voor bedrijven die vooral aan kostenbeheersing willen werken zal het noodzakelijk zijn om de planning te koppelen aan het 3D-model. Op die manier weet u namelijk zeker dat u geen onnodige (materiaal)uitgaven doet. Ook wanneer u gebruikmaakt van het JIT-principe (Just in Time) is BIM ideaal. Aan de hand van de gegevens uit BIM kunt u precies nagaan wanneer bepaalde grote onderdelen in het proces geleverd moeten worden. Op die manier vindt er ook geen langdurige en onnodige opslag van materialen plaats. De planning wordt namelijk direct gekoppeld aan het 3D-model.  Wanneer uw onderneming echter voornamelijk met modellen werkt die door een andere partij worden aangeleverd dan zijn er weer andere mogelijkheden met BIM. In dat soort gevallen kunt u denken aan calculeren, detailleren of het uitvoeren van een Clashcontrole. U kunt er zelfs voor kiezen om door BIM Choice een geheel nieuw model te laten ontwikkelen wanneer u vindt dat het huidige model niet voldoet.

Voor bouwondernemingen bestaat daarnaast de mogelijkheid om op vraag gestuurde tekeningen te ontvangen waarbij de maatvoering van een bepaald onderdeel aan de hand van de planning op A3 wordt aangeleverd. Op die manier weet u al dagen van tevoren hoe bijvoorbeeld kozijnen of ramen moeten worden gefabriceerd, nog ver voor ze daadwerkelijk worden geplaatst. U bent dus niet meer afhankelijk van de snelheid van handelen van andere bedrijven die aan een project werken

Nieuws

Contact

T: 06 53 92 71 38

E: info@bimchoice.nl